De Vergaderie bestaat 5 jaar. Externe vergaderruimte huren van toegevoegde waarde.